Elektromagnetiska pistoler

Vi på Ytsab Defence AB, har lyckats skapa en unik design för elektromagnetiska projektilacceleratorer, vi har lyckats lösa många problem som har rapporterats i tidigare forskningsarbeten kring dessa vapen, allt vi kan avslöja är att vår design inte är en Railgun eller Coilgun, vi skapade vårt eget sätt att accelerera projektilen med en kombination av olika elektrofysiska fenomen.

Vår design för elektromagnetiska pistoler är mycket pålitliga, högpresterande och flexibla att integrera med dina system.